เกี่ยวกับเรา

โรงแรมแลคอนนอนบาย นครศรีธรรมราช

เกี่ยวกับเรา

แลคอนนอนบาย/Laekhonnonbai โรงแรมขนาดเล็ก 21 ห้อง อยู่ใจกลางเมืองนครศรีธรรมราช เป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่สำคัญของภาคใต้ มีพระธาตุเป็นหัวใจหลักและสิ่งสำคัญของตัวเมือง โดยอาคารได้แสดงถึงเอกลักษณ์ของความเป็นภาคใต้ รวมถึงมีการสะท้อนความเป็นพื้นถิ่น ดูแลง่าย แต่ได้มีการใช้เรื่องวัสดุและมองหาความเป็นพื้นถิ่น ดูว่าโรงแรมนี่มีอะไรน่าสนใจ มองหาวัสดุที่มี เช่น เหล็ก อิฐ ไม้ ปูน รวมถึงได้มีการจัดเรียงวัสดุใหม่ (RE-CODE) อาคารมี 5 ชั้น อาคารเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าทำให้เกิดรูปด้านด้านเดียว ทำให้อาคารทึบตันและหนัก ผู้ออกแบบจึงแก้ปัญหาโดยการลด SCALE อาคารโดยการใช้เหล็ก (STEEL CURTAIN) ทำให้เกิด PIXELการสร้าง STEEL CURTAIN นั้นจะช่วยดึงดูดความสนใจของคน จากผนังเดิมและโครงสร้างด้านใน ที่มีความ REPEAT ทำให้อาคารเกิดความลึก ( create silhouette and shadow) และมีการใช้อิฐและไม้มาเป็นส่วนประกอบ เพื่อให้เกิดภาษาใหม่ โดยวัสดุที่ใช้ เน้นวัสดุที่สามารถหาได้ง่ายภายในท้องถิ่น โดยผู้ออกแบบได้พยายามใช้วัสดุเพียงไม่กี่อย่าง และพยายามใช้มันให้เกิดเอฟเฟคกับภาพรวมอาคารให้มากที่สุด นั่นคือ Simplify and straight forward. การออกแบบยังได้มีการคำนึงถึง Local weather โดยต้องใช้แสงสว่างและลมธรรมชาติเข้ามากที่สุด ในภาคใต้ของไทย เป็นภาคที่มีแดดแรง มีฝนตกชุก การใช้ FACADE ยังช่วยนำแสงสว่างและลม เข้าสู่อาคาร จึงทำให้เกิด VENTILATION สำหรับโปรแกรม ประกอบไปด้วย ห้องพักทั้งหมด 21 ห้อง ชั้นล่างเป็น FRONT ซึ่งจะประกอบไปด้วย MATERIAL ทั้งหมดที่ใช้ในโครงการ ชั้น 5 เป็นดาดฟ้า ซึ่งสามารถมองเห็นวิวของพระธาตุได้ และยังมีการใช้ LANDSCAPE ในบางส่วน มาเป็นส่วนหนึ่งของอาคาร ความน่าสนใจของโปรเจคนี้ คือการออกแบบไม่ได้จบเพียงแค่ผู้ออกแบบเท่านั้น แต่ได้รับการสนับสนุนจากทางผู้รับเหมาทั้งในเรื่องวิธีการและแนวคิด รวมถึงดีเทลบางอย่าง ซึ่งได้มีการทดลอง รวมถึงช่างฝีมือ ช่างปูน ซึ่งในโปรเจคนี้ ได้มีการดึงประโยชน์จากสิ่งที่เป็นจุดเด่นของท้องถิ่น มาเป็นองค์ประกอบ


ลิงค์ Link


นครศรีดีย์